Prim

Prim (Bisernica) je najmanji tamburaški instrument. Građen je najčešće iz jednog komada drveta, no u novije vreme gradi se posebno vrat (hvataljka), a posebno trup (korpus), koji može biti kopan ili načinjen od lepljenih dasaka. Ukupna dužina prima je od 621-637 mm. Dužina trupa (korpusa) je 222-234 mm. Najveća širina trupa je 135-148 mm, a najveća visina okvira trupa 33-40 mm.

Za izradu trupa i vrata upotrebljava se drvo: javora, klena, kruške, šljive, višnje, duda, oraha i dr. Gornja daska (glasnjača) se pravi najčešće od: smrekovine ili jelovine. Debljina glasnjače iznosi 2-3 mm. Vrat (hvataljka), je konusnog oblika sa zasečenom gornjom stranom, na koju se lepi tanka daska debljine 2-3 mm od tvrdog drveta (ebanovine, oraha ili bagrema). Glava je u obliku lire sa ugrađenim mehanizmom za zatezanje žica.

Prim ima pet žica od kojih su dve prve udvojene. Štimuju se (ugađaju) na tonove: e2 – h1 – fis1 – cis1. Tonska lestvica je hromatska i obuhvata tonove od cis1 do e4. U tamburaškim orkestrima se upotrebljavaju dva do tri prima (prvi, drugi i treći). Drugi se zove još i primterc. U većim orkestrima se upotreblja veći broj I, II i III prima.

Deonice prima se pišu u violinskom ključu, no radi preglednijeg i lakšeg čitanja za oktavu niže od onog kako stvarno zvuči. Poslednjih godina, u muzičkim školama, se praktikuje da se prim zapisuje "realno", tj. onako kako zvuči. ©tamburica.org©

Poslušajte prim:

← Nazad na početnu stranicu