www.tamburica.org je prvi internet sajt u Srbiji ,sa idejom promocije tambure i tamburaške muzike u svetu i kod nas.. Sadržaj stranice obuhvata sve što se veže uz pojam tambure i tamburaške muzike uopšte.

Na sajtu možete pronaći sve vezano za tamburu i tamburašku muziku kao i informacije o razvoju tambure kroz istoriju,o tamburaškim instrumentima ,muzici na tamburi, čuvenim izvođačima i ljudima od velikog značaja za razvoj tambure i tamburaške muzike,dešavanjima,festivalima,školama,majstorima - graditeljima, tamburaškim podrumima i restoranima…

Svi materijali koji su preneseni i objavljeni, objavljeni su u najboljoj nameri,radi promocije tambure i tamburaške muzike u svetu i kod nas. Za tačnost objavljenog materijala ne odgovaramo.

Za tačnost prenesenih materijala odgovara navedeni izvor. ©tamburica.org©

e-mail: tamburica.org@gmail.com

tel: +381 (0)60 56 58 212

Osnivač i realizator – Robert Milinski
Web dizajn i razvoj – „Just 1 Studio“ (/www.just1studio.com)

Crteži,ilustracije i akvareli – Milica Dukić
Stručni tekstovi o instrumentima – Bojan Milinković, etnomuzikolog (www.bojanmilinkovic.com)

Deonice instrumenata odsvirali:
Prim – Robert Milinski
Kontra – Nikola Zorić
Bas Prim – Nikola Petaković
Čelo – Tibor Sabo
Begeš – Kosta Sivački

Radio džingl - Nikola Kostić

Pesma korišćena za uvodni džingl:
Galop Kolo – Janika Balaž