Radio Tamburica
Android

Bojan Križanec

Rođen sam 18.06.1986. godine u Varaždinu. U 12-oj godini upoznajem se sa svijetom tambura na basprimu u KUD-u„Zavičaj“ iz Sračinca, čiji sam član još i danas. 2004-te upisujem studij drvne tehnologije u Zagrebu na Šumarskom fakultetu te počinjem svirati kontru u TS „PST“. U rujnu 2009-te završavam fakultet, a početkom 2012-e prelazim u TS „Garestin“ na čelo, čiji sam član još i danas! Tokom studija razmišljam o tehnologijama izrade tamburaških instrumenata proučavajući literature o gradnji violina, gitara i naravno tambura. Od raznih majstora te graditelja kako tamburaških tako i gudačkih instrumenata istaknuo bi prof. Ivana Zanjka koji me među prvima upoznaje sa širokim spektrom teoretskog i praktičnog znanja u građenju žičanih instrumenata. Prof. Zanjko predstavljao je Hrvatsku na 4 svjetska kupa te u Mittenwaldu osvojio zlatnu diplomu za violinu sa najboljim zvukom na natjecanju. Slušajući teorije graditelja, njihova razmišljanja, rasprave, došao sam do mnogobrojnih zaključaka kako bi dobio tradicionalan ton tambure vojvođanskog sistema. Dosadašnje znanje primijenio sam u građenju i popravku tamburaških instrumenata te ću ih nastaviti koristiti i usavršavati.

e-mail: bkrizanec@yahoo.com

← Nazad