Radio Tamburica
Android

Söndörgő

Söndörgő, na čelu sa braćom Eredics , jedan je od najaktivnijih i zanimljivijih grupa svetske muzike u Mađarskoj. Oni sviraju stil muzike koji je izuzetno atraktivan, ali je malo poznat i sasvim drugačiji od tradicionalnog mađarskog repertoara. Njihov cilj je negovanje i očuvanje tradicije južnoslovenskih Srba i Hrvata, nastanjenih u različitim naseljima u Mađarskoj. Za razliku od većine grupa koje sviraju balkansku muziku, Sondorgo nije duvački već tamburaški orkestar.Tambura je mali i okretan otrgnute instrument sličan mandolini koji se povremeno dopunjeni duvačkih instrumenata i harmonika. Braća Eredics dolaze iz Sentandreje, na Dunavu kod Budimpešte. To je centar južnoslovenske tradicije u Mađarskoj i to je ono što daje karakterističan zvuk i žanr.

Članovi:
Buzas Attila
Eredics Aron
Eredics Benjamin
Eredics David
Eredics Salamon

← Nazad