Radio Tamburica
Android

Festival umetničke tambure

Polazeći od duge tradicije izvođaštva na tamburi na ovim prostorima, a sa željom za punu afirmaciju tambure u umetničkoj muzici, logično se javlja potreba za organizovanjem Festivala tambure. U realizaciji ovih ciljeva išlo se od slobodnog koncipiranja programa do suštinskog savetovanja sa članovima žirija na kraju svake takmičarske kategorije. Organizator i domaćin festivala je Osnovna muzička škola ‚‚Josip Slavenski‚‚ Novi Sad. Na festivalu mogu učestvovati učenici tambure osnovne i srednje muzičke škole i gosti u amaterskim kategorijama. ©tamburica.org©

www.slavenski.com

← Nazad