Čelo

Čelo je istog oblika kao i bas primovi, ali je od njih znatno veći. Glava mi je u obliku puža. Trup (korpus), vrat (hvataljka), gornja i donja daska na trupu grade se isto kao i bas primovi, a koristi se i isti materijal.

Ukupna dužina instrumenta je 1055 – 1085 mm. Dužina trupa je 485 – 495 mm. Najveća širina trupa je 360 – 380 mm, a najveća visina trupa 80 – 94 mm. Debljina gornje daske (glasnjače) je 2 – 3 mm. Ima četiri žice koje su naštimovane na tonove: a – e – H – Fis. Tonska lestvica je hromatska, a opseg obuhvata tonove od Fis – h1.

Deonica čela se u partiturama piše u bas-ključu i zvuči kako je napisano. U većin orkestrima se upotrebljava i stojeće čelo (slično malom basu), koje svirač za vreme sviranja drži uspravno među nogama. Gradi se od istog materijala i na isti način kao i obično čelo, a iste su mu i žice, kao i štimovanje.

Da bi stojeće čelo stabilnije stajalo, na donjoj strani okvira trupa, je ugrađena "nožica", koja se po potrebi može produžavati ili skraćivati (slično kao kod violončela). "Nožica" se pravi od drveta ili metala.

Ukupna dužina stojećeg čela je 1200 – 1300 mm. Dužina trupa je 665 – 680 mm. Najveća širina trupa je 4500 – 500 mm, a najveća visina okvira trupa 90 – 105 mm. Debljina glasnjače je 2 – 3 mm.

Tonska lestvica je hromatska, a opseg isti kao i kod običnog čela (Fis – h1). ©tamburica.org©

Poslušajte čelo:

← Nazad na početnu stranicu