Begeš

Bas (Berde, Begeš), je najveći tamburaški instrument. On je osnova svakog tamburaškog orkestra, jer daje osnovnu harmoniju i ritam. Po obliku je sličan kontrabasu, a građen je od istog materijala kao i ostale tambure. Glava mu je u obliku puža.

Dužina instrumenta iznosi 1910 – 1940 mm (ali ih ima i većih i manjih). Dužina trupa je 1082 – 1157 mm. Najveća širina trupa iznosi 640 – 690 mm, a najveća visina 207 – 220 mm. Ima četiri žice koje su naštimovane na tonove A – E – H1 – Fis1. Debljina glasnjače iznosi 3 – 4 mm.

Tonska lestvica je hromatska, a opseg obuhvata tonove od fis1 – h.U orkestrima se upotrebljavaju jedan ili više Begeša ciji je broj srazmeran veličini orkestra.Deonica basa se u partiturama piše u bas (F) ključu, a zvuči za oktavu niže. ©tamburica.org©

Poslušajte begeš:

← Nazad na početnu stranicu