Школе тамбуре

Тамбура се учи у музичким школама (Суботица, Рума, Нови Сад, Сремска Митровица, Панчево и Кула), у културно уметничким друштвима, али још увек код нас није отворен одсек за тамбуру на студијама музике.
Овде можете погледати и преузети литературу наших познатијих аутора... ©tamburica.org©


Тамбурашке трзалице од квалитетног крављег рога, ручно прављене на стари занатски начин. Свака страна трзалице је прецизно оборена и направљена да се може свирати са сваке стране. Све четири стране (ћошкови) трзалице су употребљиве за свирку и обрадјене тако да не боду длан , нити жуљају приликом држања пера. Свака трзалица се бира од најфинијег дела рога и обрађује се тако да се не криви временом или топлотом длана у току свирке. Свака има одговарајућу густину и масноћу да се не би хабала и брзо трошила.

tamburasketrzalice@gmail.com
Dragan +381 64 34 26 074

Нови Сад - Основна музичка школа "Јосип Славенски"

21000 Нови Сад
Радничка 19-а
(021) 6622 285
Класа Галина Суботин, Јулијана Јовановић
www.slavenski.com

Крагујевац - Музичка школа "ДР Милоје Милојевић"

34000 Крагујевац
Кнеза Милоша 5
(034) 305 135
Класа Ирина Васовић
www.muzicka-kg.com

Суботица - Музичка школа

24101 Суботица
Штросмајерова 3
(024) 525 627
Класа Мира Темуновић, Војислав Темуновић,
Соња Берта, Милан Придрашки
www.muzickasu.edu.rs

Сремска Митровица - Музичка школа "Петар Кранчевић"

22000 Сремска Митровица
Житни трг 28
(022) 614 720
Класа Зорица Опачић,Бранислав Тубић
www.krancevic.com

Зрењанин - Музичка школа "Јосиф Маринковић"

23000 Зрењанин
Трг слободе 7
(023) 561 104
Класа Душица Шуљманац
www.muzickazr.edu.rs

Рума - Музичка школа "Теодор Тоша Андрејевић"

22400 Рума
ЈНА 140
(022) 424 042
Класа Смиљана Јанић
http://www.muzickaskolaruma.edu.rs/

Ада - Музичка школа "Барток Бела

24430 Ада
Трг ослобођења 3-а
(024) 852 515
Класа Сабо Золтан
www.msbartok.edu.rs

Сомбор - Музичка школа "Петар Коњовић"

25000 Сомбор
Венац Петра Бојовића 9
(025) 22 054
Класа Ђура Парчетић
www.gimnazijaso.edu.rs/sombor/muzicka-skola.php

Кула - Школа за основно музичко образовање

25230 Кула
Лењинова 17
(025) 722 327
Класа Милан Сујић
www.kula.rs/stari/obrazovanje/muzicka/index.html

Панчево - Музичка школа "Јован Бандур"

26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3
(013) 345 976
Класа Будимир Стојановић, Михајло Јовић
www.muzickaskolapancevo.edu.rs

Бечеј - Музичка школа "Петар Коњовић"

21220 Бечеј
Маршала Тита 17
(021) 6912 251
Класа Марина Васиљевић

Бачка Паланка - Osnovna Muzička škola

Класа Биљана Кузмановић

Кикинда – Музичка школа "Слободан Малбашки"

23300 Кикинда
Светосавска 19
(023) 022 474
Класа Владимир Крстоношић

Сремска Митровица - Музичка школа "Петар Кранчевић"

22000 Сремска Митровица
Житни трг 28
(022) 614 720
Класа Зорица Опачић,Бранислав Тубић
www.krancevic.com

Суботица - Музичка школа

24101 Суботица
Штросмајерова 3
(024) 525 627
Класа Мира Темуновић, Војислав Темуновић
www.muzickasu.edu.rs

Зрењанин - Музичка школа "Јосиф Маринковић"

23000 Зрењанин
Трг слободе 7
(023) 561 104
Класа Душица Шуљманац
www.muzickazr.edu.rs

Крагујевац - Музичка школа "ДР Милоје Милојевић"

34000 Крагујевац
Кнеза Милоша 5
(034) 305 135
Класа Ирина Васовић
www.muzicka-kg.com

Панчево - Музичка школа "Јован Бандур"

26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3
(013) 345 976
Класа Будимир Стојановић, Михајло Јовић
www.muzickaskolapancevo.edu.rs