Прим

Прим (Бисерница) је најмањи тамбурашки инструмент. Грађен је најчешће из једног комада дрвета, но у новије време гради се посебно врат (хватаљка), а посебно труп (корпус), који може бити копан или начињен од лепљених дасака. Укупна дужина прима је од 621-637 мм. Дужина трупа (корпуса) је 222-234 мм. Највећа ширина трупа је 135-148 мм, а највећа висина оквира трупа 33-40 мм.

За израду трупа и врата употребљава се дрво: јавора, клена, крушке, шљиве, вишње, дуда, ораха и др. Горња даска (гласњача) се прави најчешће од: смрековине или јеловине. Дебљина гласњаче износи 2-3 мм. Врат (хватаљка), је конусног облика са засеченом горњом страном, на коју се лепи танка даска дебљине 2-3 мм од тврдог дрвета (ебановине, ораха или багрема). Глава је у облику лире са уграђеним механизмом за затезање жица.

Прим има пет жица од којих су две прве удвојене. Штимују се (угађају) на тонове: е2 – х1 – фис1 – цис1. Тонска лествица је хроматска и обухвата тонове од цис1 до е4. У тамбурашким оркестрима се употребљавају два до три прима (први, други и трећи). Други се зове још и примтерц. У већим оркестрима се употребља већи број I, II и III прима.

Деонице прима се пишу у виолинском кључу, но ради прегледнијег и лакшег читања за октаву ниже од оног како стварно звучи. Последњих година, у музичким школама, се практикује да се прим записује „реално“, тј. онако како звучи. ©tamburica.org©

Послушајте прим:

← Назад на почетну страницу