Radio Tamburica

Мирко Миљачки МАТАК

Мирко Миљачки - МАТАК се бави израдом тамбурашких инструмената од 1980-те године. Све ове године, у изради својих инструмената, следи традицију старијих мајстора али и уноси новине савременог градитељства тамбура.

www.tambura-matak.com
mail: mirko.matak@gmail.com
MATAK - Facebook

тел :  +381 24  762 359
+381 62 851 4828

← Nazad