Контра

Контра (Бугарија), је нешто већа од Е бас прима. Труп (корпус) му је у облику гитаре и састоји се од оквира, доње и горње даске. Оквир и доња даска се израђују најчешће од јавора, али их има и од другог дрвета (клена, крушке, шљиве, вишње, дуда, ораха). Горња даска је од смрековине или јеловине. Врат (хватаљка) је конусног облика, грађена најчешће од истог дрвета као и труп и насађена је на њега. Горња страна врата је засечена, а преко ње је залепљена даска дебљине 2 – 3 мм, од тврдог дрвета (најчешће ебановине или ораха).

Укупна дужина инструмента је 1020 – 1040 мм. Дужина трупа износи 466 – 490 мм. Највећа ширина трупа је 350 – 380 мм, а највећа висина оквира трупа 83 – 86 мм. Дебљина гласњаче је 2 – 3 мм.

Има пет жица од којих су прве две удвојене. Штимује се (угађа) на тонове е1 – х – гис – е (акорд Е дура). Тонска лествица је хроматска и обухвата тонове од е – фис2.

Контра има веома значајну улогу у оркестру. Она је претежно хармонско – ритмички инструмент, али јој се може (нарочито у мањим саставима поверити) и мелодијска улога. У мањим оркестрима се употребљава једна, а у већим више њих.

У циљу бољег звучања оркестра и проширења његових хармонских могућности у већим оркестрима се најчешће употребљавају једна Е и једна А контра.

А контра је слична челу, а гради се од истог дрвета и на исти начин као и контра (Е). Има четири жице које се штимују на тонове: а – е – цис – А.

Деонице контре се у оркестарским партитурама обележавају на више начина:

  • уписивањем појединих тонова акорда (у виолинском, односно бас-кључу);
  • шифрованим хармонијама;
  • симболима.

Симбол О изнад ноте означава дурски акорд (истоимени), + изнад ноте означава истоимени молски акорд, а 7 изнад ноте означава истоимени септакорд. ©tamburica.org©

Послушајте контру:

← Назад на почетну страницу