Radio Tamburica

Златна тамбурица

Фестивал је основан 1987. под именом "Златна тамбурица". Фестивал је конципиран у циљу обогаћивања и очувања војвођанске музичке традиције стварања и извођења народне музике, варошке песме и романсе на претежно жичаним инструментима.Одржава се Новом Саду. ©tamburica.org©

www.kultura-vojvodina.org.rs

← Назад