Radio Tamburica

Фестивал Буњевачких писама

Фестивал је основан 1990. године, одржава се сваке године, у Суботици, почетком јесени и преставља нове извођаче и нове песме писане икавицом и у духу буњевачког стила и начина живота. Песме су писане претежно за извођење на тамбури, али комбинује се и с другим инструментима који су у сазвучју са тамбурашком музиком. ©tamburica.org©

www.fbp.rs

← Назад