Бегеш

Бас (Берде, Бегеш), је највећи тамбурашки инструмент. Он је основа сваког тамбурашког оркестра, јер даје основну хармонију и ритам. По облику је сличан контрабасу, а грађен је од истог материјала као и остале тамбуре. Глава му је у облику пужа.

Дужина инструмента износи 1910 – 1940 мм (али их има и већих и мањих). Дужина трупа је 1082 – 1157 мм. Највећа ширина трупа износи 640 – 690 мм, а највећа висина 207 – 220 мм. Има четири жице које су наштимоване на тонове А – Е – Х1 – Фис1. Дебљина гласњаче износи 3 – 4 мм.

Тонска лествица је хроматска, а опсег обухвата тонове од фис1 – х.

У оркестрима се употребљавају један или више Бегеша цији је број сразмеран величини оркестра

Деоница баса се у партитурама пише у бас (Ф) кључу, а звучи за октаву ниже. ©tamburica.org©

Послушајте бегеш:

← Назад на почетну страницу