Бас прим

А бас-прим (брач „А“), је нешто већи од прима (бисернице). Труп (корпус) му је у облику гитаре и састоји се од оквира, доње и горње даске. Оквир и доња даска се израђују најчешће од јавора, али их има и од другог дрвета (клена, крушке, шљиве, вишње, дуда, ораха). Горња даска је од смрековине или јеловине. Врат (хватаљка) је конусног облика, грађена најчешће од истог дрвета као и труп и насађена је на њега. Горња страна врата је засечена, а преко ње је залепљена даска дебљине 2 – 3 мм, од тврдог дрвета (најчешће ебановине или ораха).

Укупна дужина А бас-прима је 880 – 900 мм. Дужина трупа износи 392 – 399 мм. Највећа ширина му је 280 – 297 мм, а највећа висина оквира трупа 59 – 69 мм. Дебљина горње даске износи 2 – 3 мм. Глава је у облику полулире.

А бас-прим (брач „А“), има пет жица од којих су прве две удвојене. Штимује се на тонове: а1 – е1 – х – фис. Тонска лествица је хроматска и обухвата тонове од фис – цис2.

У оркестрима се употребљавају два А бас-прима. Други се тове још и басприм терц. У већим оркестрима се, наравно, употребљава већи број и првих и других А бас-примова. Њихове деонице у партитури се пишу у виолинском кључу, а звуче како је написано.

Е бас-прим (Брач „Е“), је сличан А бас-приму, али је од њега знатно већи. Труп, врат и глава се граде исто као и код А бас-прима и од истог или сличног дрвета.

Укупна дужина инструмента је 970 - 975 мм, а дужина трупа је 430 – 452 мм. Највећа ширина трупа је 312 – 315 мм, а највећа ширина оквира трупа је 66 – 70 мм. Дебљина горње даске износи 2 – 3 мм.

Број жица је исти као код А бас-прима, а штимује се на тонове е1 – х – фис – цис. Тонска лествица је такође хроматска, док опсег обухвата тонове од цис – фис2.

У оркестру се употребљава један Е бас-прим, док их у већим оркестрима има сразмерно више. Његова деоница се у партитури пише у виолинском кључу и звучи како је написано. ©tamburica.org©

Послушајте бас прим:

← Назад на почетну страницу